Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Moscow Drag Racing Championship 2012


1 σχόλιο:

 1. Класс FSA (Class Fast street A)
  1. Владимир Третьяк / Tretiyak V. (12,109 sec. @ 185,08 km/h)
  2. Алексей Петроченко / Petrochenko A. (12,113 sec. @ 171,34 km/h)
  3. Рушад Маликов / Malikov R. (11,222 sec.)

  Класс FSB / (Class Fast street B)
  1. Иван Васильев / Vasilev I. (10,963 sec. 202,93 km/h)
  2. Вадим Кравченко / Kravchenko V. (11,264 sec. @ 219,11 km/h)
  3. Константин Нечухрай / Nechuhrai K. (11,218 sec. @ 194,07 km/h)

  Класс US / (Class Unlimited street)
  1. Дмитрий Капустин / Kapustin D. (8,042 sec. @ 273,55 km/h)
  2. Мария Панова / Panova M. (8,615 sec. @ 257,69 km/h)
  3. Вадим Тимашев / Timashev V. (8,464 sec. 261,62 km/h)

  Класс SC / (Class Street cars)
  1. Дмитрий Зоран / Zorgan D. (9,774 sec. @ 231,06 km/h)
  2. Дмитрий Шабанов / Shabanov D. (9,697 sec. @ 230,47 km/h)
  3. Олег Кондаков / Kondakov O. (9,927 sec. @ 239,36 km/h)

  ΑπάντησηΔιαγραφή